CooL= Coaching op Leefstijl

Cool is een gecombineerde leefstijl interventie (GLI). De interventie is gericht op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren. Het uiteindelijke doel van de interventie is gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, gezondheidswinst en verbeteren kwaliteit van leven.

Het CooL programma is geschikt voor volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) met verhoogd risico op diabetes mellitus type 2 of hart-en vaat aandoeningen of volwassenen met obesitas (BMI >30)
De huisarts of praktijkondersteuner bepaalt of iemand voldoet aan deze criteria en verwijst door naar het Cool programma.
Sinds januari 2019 wordt het vergoed door de zorgverzekering. Het CooL programma bestaat uit een basisprogramma en een onderhoudsprogramma.
Het basisprogramma duurt 8 maanden en het onderhoudsprogramma 16 maanden.
Beide programma’s bestaan uit 4 individuele gesprekken en 8 groepsbijeenkomsten.
Bij het basisprogramma ligt de nadruk op gedragsverandering en bij het onderhoudsprogramma op gedragsbehoud.
Thema’s zijn o.a. voeding, beweging, slaap, stress, time management, vitaliteit en ontspanning.
De deelnemer stelt persoonlijke doelstellingen op, met ondersteuning van de leefstijlcoach